位置:首页 > 近期发表文章  
 
近期发表文章

Runlai Hang, Zhen Wang, Xian Deng, Chun yan Liu, Bin Yan, Chao Yang, Xianwei Song, Beixin Mo, XiaoFeng Cao. Ribosomal RNA Biogenesis and its Response to Chilling Stress in Oryza sativa L.
Plant Physiology. DOI:10.1104/pp.17.01714

(2018-03-21)

Xiangxiu Liang, Miaomiao Ma, Zhaoyang Zhou, Jinglong Wang, Xinru Yang, Shaofei Rao, Guozhi Bi, Lin Li, Xiaojuan Zhang, Jijie Chai, She Chen, Jian-Min Zhou. Ligand-triggered de-repression of Arabidopsis Heterotrimeric G Proteins Coupled to Immune Receptor Kinases. Cell Research. DOI:10.1038/s41422-018-0027-5

(2018-03-19)

Yannan Zhao, Lilan Luo, Jiesi Xu, Peiyong Xin, Hongyan Guo, Jian Wu, Lin Bai, Guodong Wang, Jinfang Chu, Jianru Zuo, Hong Yu, Xun Huang, Jiayang Li. Malate Transported from Chloroplast to Mitochondrion Triggers Production of ROS and PCD in Arabidopsis thaliana. Cell Research. DOI:10.1038/s41422-018-0024-8

(2018-03-16)

James A. Birchler, Fangpu Han. Barbara McClintock’s Unsolved Chromosomal Mysteries: Parallels to Common Rearrangements and Karyotype Evolution. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.17.00989

(2018-03-16)

Qian Liu, Ruixi Han, Kun Wu, Jianqing Zhang, Yafeng Ye, Shuansuo Wang, Jianfeng Chen, Yajun Pan, Qi Li, Xiaopeng Xu, Jiawu Zhou, Dayun Tao, Yuejin Wu & Xiangdong Fu. G-protein βγ Subunits Determine Grain Size through Interaction with MADS-domain Transcription Factors in Rice. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-018-03047-9

(2018-02-28)

Caixia Gao. The future of CRISPR technologies in agriculture. Nature Review Molecular Cell Biology. DOI:10.1038/nrm.2018.2

(2018-02-28)

Jiaming Wang, Mei Ding. Robo and Ror Function in a Common Receptor Complex to Regulate Wnt-mediated Neurite Outgrowth in Caenorhabditis elegans. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1717468115

(2018-02-28)

Lijun Ren, Ding Tang, Tingting Zhao, Fanfan Zhang, Changzhen Liu, Zhihui Xue, Wenqing Shi, Guijie Du, Yi Shen, Yafei Li, Zhukuan Cheng. OsSPL Regulates Meiotic Fate Acquisition in Rice. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15017

(2018-02-27)

Wei Wang, Bin Hu, Dingyang Yuan, Yongqiang Liu, Ronghui Che, Yingchun Hu, Shujun Ou, Zhihua Zhang, Hongru Wang, Hua Li, Zhimin Jiang, Zhengli Zhang, Xiaokai Gao, Yahong Qiu, Xiangbing Meng, Yongxin Liu, Yang Bai, Yan Liang, Yi-Qin Wang, Lianhe Zhang, Legong Li, Sodmergen Sodmergen, Hai-Chun Jing, Jiayang Li, Chengcai Chu. Expression of the Nitrate Transporter Gene OsNRT1.1A/OsNPF6.3 Confers High Yield and Early Maturation in Rice. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.17.00809

(2018-02-27)

Qing Wang, Jinqiang Nian, Xianzhi Xie, Hong Yu, Jian Zhang, Jiaoteng Bai, Guojun Dong, Jiang Hu, Bo Bai, Lichao Chen, Qingjun Xie, Jian Feng, Xiaolu Yang, Juli Peng, Fan Chen, Qian Qian, Jiayang Li, Jianru Zuo. Genetic Variations in ARE1 Mediate Grain Yield by Modulating Nitrogen Utilization in Rice.
Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-017-02781-w

(2018-02-27)

Biao Ma, Yang Zhou, Hui Chen, Si-Jie He, Yi-Hua Huang, He Zhao, Xiang Lu, Wan-Ke Zhang, Jin-Huan Pang, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang. Membrane Protein MHZ3 Stabilizes OsEIN2 in Rice by Interacting with Its Nramp-like Domain. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1718377115

(2018-02-27)

Xue Liu, Dayong Li, Donglei Zhang, Dedong Yin, Yi Zhao, Chengjun Ji, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Qun He, Runsheng Chen, Songnian Hu, and Lihuang Zhu. A Novel Antisense Long Noncoding RNA, TWISTED LEAF, Maintains Leaf Blade Flattening by Regulating Its Associated Sense R2R3-MYB Gene in Rice.
New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15023

(2018-02-08)

Xiaogang Zhou, Haicheng Liao, Mawsheng Chern, Junjie Yin, Yufei Chen, Jianping Wang, Xiaobo Zhu, Zhixiong Chen, Can Yuan, Wen Zhao, Jing Wang, Weitao Li, Min He, Bingtian Ma, Jichun Wang, Peng Qin, Weilan Chen, Yuping Wang, Jiali Liu, Yangwen Qian, Wenming Wang, Xianjun Wu, Ping Li, Lihuang Zhu, Shigui Li, Pamela C. Ronald, and Xuewei Chen. Loss of Function of a Rice TPR-domain RNA-binding Protein Confers Broad-spectrum Disease Resistance. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1705927115

(2018-02-08)

Na Li, Zupei Liu, Zhibiao Wang, Licong Ru, Nathalie Gonzalez, Alexandra Baekelandt, Laurens Pauwels, Alain Goossens, Ran Xu, Zhengge Zu, Dirk Inzé, Yunhai Li. STERILE APETALA Modulates the Stability of a Repressor Protein Complex to Control Organ Size in Arabidopsis thaliana. PLOS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1007218

(2018-02-07)

Hongjing Deng, Jitender Cheema, Hang Zhang, Hugh Woolfenden, Matthew Norris, Zhenshan Liu, Qi Liu, Xiaofei Yang, Minglei Yang, Xian Deng, Xiaofeng Cao, Yiliang Ding. Rice in vivo RNA Structurome Reveals RNA Secondary Structure Conservation and Divergence in plants. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2018.01.008

(2018-02-05)

Zhen Liang, Kunling Chen, Yi Zhang, Jinxing Liu, Kangquan Yin, Jin-Long Qiu & Caixia Gao. Genome Editing of Bread Wheat Using Biolistic Delivery of CRISPR/Cas9 in vitro Transcripts or Ribonucleoproteins. Nature Protocols. DOI:10.1038/nprot.2017.145

(2018-02-02)

Ke Zhang, Ruozhong Wang, Hailing Zi, Yongpeng Li, Xiuwei Cao, Dongming Li, Lin Guo, Jianhua Tong, Yanyun Pan, Yuling Jiao, Renyi Liu, Langtao Xiao, Xigang Liu. AUXIN RESPONSE FACTOR3 Regulates Floral Meristem Determinacy By Repressing Cytokinin Biosynthesis and Signaling. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.17.00705

(2018-01-25)

Joshua C. Stein, Yeisoo Yu, Dario Copetti, Derrick J. Zwickl, Li Zhang, Chengjun Zhang, Kapeel Chougule, Dongying Gao, Aiko Iwata, Jose Luis Goicoechea, Sharon Wei, Jun Wang, Yi Liao…Thomas Wicker, Mingsheng Chen, Bin Han, Robert Henry, Yue-ie C. Hsing, Nori Kurata, Antonio Costa de Oliveira, Olivier Panaud, Scott A. Jackson, Carlos A. Machado, Michael J. Sanderson, Manyuan Long, Doreen Ware and Rod A. Wing. Genomes of 13 Domesticated and Wild Rice Relatives Highlight Genetic Conservation, Turnover and Innovation Across the Genus Oryza. Nature Genetics DOI:10.1038/s41588-018-0040-0

(2018-01-25)

Bihai Shi, Xiaolu Guo, Ying Wang, Yuanyuan Xiong, Jin Wang, Ken-ichiro Hayashi, Jinzhi Lei, Lei Zhang, Yuling Jiao. Feedback from Lateral Organs Controls Shoot Apical Meristem Growth by Modulating Auxin Transport. Developmental Cell DOI:10.1016/ j.devcel.2017.12.021

(2018-01-23)

Jinlong Wang, Lauren E. Grubb, Jiayu Wang, Xiangxiu Liang, Lin Li, Chulei Gao, Miaomiao Ma, Feng Feng, Meng Li, Lei Li, Xiaojuan Zhang, Feifei Yu, Qi Xie, She Chen, Cyril Zipfel, Jacqueline Monaghan, Jian-Min Zhou. A Regulatory Module Controlling Homeostasis of a Plant Immune Kinase. Molecular Cell. DOI:10.1016/j.molcel.2017.12.026

(2017-01-22)
共25页  12345下一页下5页尾页